Artikelen

Innovatiekracht en betekenisvol werken kan op alle leeftijden

Logo Experience Award

The Experience Award is een prachtige manier om de bewustwording te vergroten dat leeftijd er niet toe doet als het gaat om het hebben van ideeën, innovatiekracht en daadkracht. Met deze competenties kunnen mensen van alle leeftijden impact hebben op individuele mensen en de samenleving.  The Experience Award heeft in December 2019 patent gekregen en is dus nieuw:  een jaarlijkse stimuleringsprijs voor de vijftig plus werknemer van het jaar.

De helft van de Nederlanders is boven de vijftig jaar. Een derde van de beroepsbevolking is ouder dan vijftig. Het is moeilijk werk te vinden als je de 50 bent gepasseerd. The Experience Award die op 9 juni 2020 voor het eerst wordt uitgereikt, moet daar verandering in brengen. Hiervoor kunnen uit allerlei sectoren 50+ werknemers worden genomineerd. Wellicht moeten we hier spreken over oudere werknemers, die zich bijzonder nuttig hebben gemaakt in hun werk. Er wordt gezocht naar onontdekte parels. Het doel is de negatieve beeldvorming over vijftig plussers om te buigen. We zouden af moeten van het verbinden van competenties aan leeftijd. Innovatief zijn is niet aan leeftijd gebonden.

The Experience Award is opgezet door Prekash Ramsingh, oud directeur in het middelbaar beroepsonderwijs en ondernemer uit Rotterdam en Anke Meerding, directeur van Het Kantoor van Nu uit Gouda.

* Prekash Ramsingh

Prekash Ramsingh heeft zijn carrière in het Middelbaar beroepsonderwijs vervuld en belandde al vroeg in het onderwijsmanagement bij het MBO. Na verloop van tijd is hij naar India gegaan met z’n gezin, waar Ramsingh onder andere een Retail bedrijf startte. Drie jaar geleden merkte hij dat het erg moeilijk was om vijftigers en ouder aan het werk te krijgen. Ramsingh werd gevraagd voor een nieuw programma voor jonge ondernemers. Hij  heeft samen met zijn zakenpartner een concept ontwikkeld, waarbij werkzoekenden worden gekoppeld aan werkgevers. Bij de match zijn opgebouwde competenties en motivatie van belang en wordt er gebruik gemaakt van Kunstmatige Intelligentie. Bij dit systeem wordt niet gekeken naar sekse, leeftijd of achtergrond.

Persoonlijke benadering

Anke Meerding is eigenaar van het Kantoor van Nu. Met haar bedrijf levert zij een bijdrage aan  een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt, organisaties inclusie hoog in het vaandel dragen en mensen zichzelf als waardevol ervaren. Daarom matchen zij mensen door coaching, training, outplacement en assessments met plezier aan het werk dat uitdrukking geeft aan hun eigenheid. Werk vinden waarin mensen tot hun recht komen vraagt maatwerk en een persoonlijke benadering en daar staan wij voor.

Bij het vinden van werk gaat het om persoonlijkheid, intrinsieke motivatie, talent dat mensen spontaan laten zien en waarmee zij werk kunnen doen waar ze blij van worden en energie van krijgen. Wij faciliteren daarmee dat mensen groeien in persoonlijke ontwikkeling en werken vanuit betrokkenheid, omdat wij erin geloven dat organisaties uitstraling krijgen en hun impact vergroten door aandacht te geven aan de groei en ontwikkeling van hun medewerkers. Bevlogen arbeidspotentieel heeft de toekomst.

Anke Meerding

 

 Hoe kennen jullie elkaar?

Anke: Wat Prekash doet sluit aan bij waar ik mee bezig ben en wat me interesseert. Wij zijn allebei gedreven en zetten ons in voor meer inclusie op de arbeidsmarkt en hebben daarvoor The Experience Award in het leven geroepen. Dat innovatiekracht en betekenisvol werken op alle leeftijden kan blijkt uit onderzoek, maar de maatschappelijke beeldvorming is vaak anders.

The Experience Award is een prachtige manier om deze beeldvorming positief te beïnvloeden en de bewustwording te vergroten.  Ideeën, innovatiekracht en daadkracht  hebben impact op mensen individueel en op de samenleving, los gezien van leeftijd. Uit onderzoek blijkt dat gevarieerde teams met mensen met diverse competenties goed functioneren. Verschillend in achtergrond, leeftijd en sekse. De klanten van werkgevers zijn meestal ook erg  gevarieerd.

Inspirerend

Er zijn veel vooroordelen over 50- plussers. Ze zijn duur, minder flexibel, minder productief en minder innovatief.

Prekash Ramsingh: Wie heeft gezegd dat alleen jongeren de beste ideeën hebben? Uit onderzoek blijkt juist dat ouderen veel creatiever en innovatiever zijn, omdat ze meer ervaring hebben. Oud worden is dus eigenlijk zo slecht nog niet. Een onderzoek van de Harvard Business Review toont dat ouderen juist vaak innovatiever zijn en productiever, omdat ze efficiënter kunnen werken. De Experience Award kan werkzoekenden 50-plussers een steun in de rug geven. Anke: In veel bedrijven vinden er reorganisaties plaats, aan de ene kant van de arbeidsmarkt moeten er mensen uit het buitenland worden gehaald en de werknemers ouder dan vijftig moeten het veld ruimen. De werkzoekende vijftiger denkt: ik word toch niet aangenomen omdat ik te oud ben.

Prekash: wat wij willen is beweging krijgen in het denken van mensen. De hele maatschappij verandert, digitale technologie is dominant aanwezig. Het moet een combinatie zijn van technologie, competenties en menselijkheid.

Anke: wat wij met de Experience Award beogen is verhalen laten horen van actieve vijftig plussers die gaaf en nuttig werk doen en er plezier in hebben. Wat we met deze publicatie willen is dat mensen genomineerd gaan worden. Dat kunnen allerlei soorten werknemers van bedrijven, instellingen en organisaties zijn.

Wij willen personeelsmanagers en directeuren stimuleren om vijftig plussers te nomineren die inspirerend zijn voor anderen. Prekash: de persoon die wint wordt een ambassadeur van The Experience Award. Anke: Wij willen de onontdekte parels vinden. Het doel is de mindset veranderen over de 50-plusser.

Op 9 juni vindt de uitreiking van The Experience Award plaats. Personeelsmanagers, coaches, collega’s kunnen werkenden nomineren via www.theexperienceaward.nl

Hoe gaat het verder in zijn werk?

Prekash: Er komt een onafhankelijke jury, waaronder Beatrice van der Heijden en Tinka van Vuuren. De overige juryleden komen uit het bedrijfsleven en hebben verschillende achtergronden. Meer informatie kunt u lezen op de site https://theexperienceaward.nl

Stappenplan

Hoe kan de negatieve beeldvorming van de 50- plussers worden omgebogen?

Anke: het beeld over vijftig plussers is uit balans. Als 50-plusser sta je in de ‘Employee Journey voorgesorteerd’ voor afscheid van de organisatie. Daar willen wij een ommekeer in het denken activeren. Dat gaat door middel van een stappenplan. Het begint met een nieuwe bewustwording dat vijftigers er toe doen, hun ambities waargemaakt kunnen worden en deze worden geïntegreerd in de werksituatie. Zo nodig kan er bijscholing worden gegeven en coaching om de competenties aan te scherpen. In sommige beroepen wordt je alleen maar beter als je ouder wordt, omdat je meer levenservaring en expertise hebt opgebouwd.

Er zou ook gekeken kunnen worden hoe de 50-plusser met een schat aan ervaring voor het bedrijf behouden kan worden. Ik pleit voor meer creatiever maatwerk en minder generalisatie: te oud dus niet meer nuttig. Prekash: erken dat er misschien beperkingen zijn, maar probeer het maximale eruit te halen. Anke: we zouden af moeten van het verbinden van competenties aan leeftijd. De generaties kunnen elkaar versterken en aanvullen. De werkgever heeft ook een belangrijke rol hierin.

Op de site https://theexperienceaward.nl staat: “The Experience Award is een jaarlijkse prijs, die de tomeloze inzet, waardevolle competenties en de bijdrage aan ontwikkeling en innovatie die werknemers van 50 jaar en ouder elke dag leveren, belicht en beloont”

Kent u waardevolle en inspirerende vijftig plussers? Ga naar de website en nomineer ze voor 1 mei 2020.

Waardeer dit artikel

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -